Coronavirus - rejse- og afbestillingsforsikring

Overvejer du at rejse til et af de områder, der er berørt af coronavirus, opfordrer vi dig til at orientere dig på Udenrigsministeriets hjemmeside - um.dk/da/
Du kan også få løbende information om virussen hos Sundhedsstyrelsen - https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

Jeg skal snart ud at rejse - hvordan er jeg dækket?
Hvis du har bestilt en rejse til et område, Udenrigsministeriet efterfølgende fraråder indrejse til, dækker vi afbestilling af din rejse via dit Mastercard Guld eller Mastercard Platinum.

Afbestilling af rejser
Er der mindre end 14 dage til afrejse kontaktes først rejsearrangør (rejseselskab,  flyselskab, hotel mv.). Giver denne kontakt anledning til tvivl eller spørgsmål kontaktes Rejseskade på 33 55 37 20. 
Er der mere end 14 dage til afrejse, så afvent kontakt og ellers følg ovennævnte procedure.

Restbetaling af allerede bestilte rejser:
Har du før corona-krisen booket rejser og betalt depositum, og nu skal betale  restbeløbet, skal du ligeledes kontakte din rejsearrangør først og anmode om at få udsat restbetaling. Hvis dette giver problemer, er det igen Rejseskade, der kan kontaktes.

Forsikringsbetingelser på Mastercard Guld og Platinum
Herunder har vi taget det indledende afsnit fra forsikringsbetingelserne på Mastercard Guld, samt lavet links til de fuldstændige forsikringsbetingelser på både Mastercard Guld og Platinum.

Uddrag af forsikringsbetingelserne for Mastercard Guld:

Sektion B
REJSEFORSIKRING

1.0 Hvem er dækket?
Indehaver af et gyldigt Mastercard Guld (familiekort undtaget) udstedt af sikredes pengeinstitut samt dennes medrejsende ægtefælle/samlever:
• samlever skal bo på samme folkeregisteradresse for at være dækket.
• ægtefælle er dækket selvom han/hun ikke har samme folkeregisteradresse som kortholder
Kortholders og ægtefælle/-samlevers børn dækkes efter følgende regler, når disse foretager rejsen sammen med kortholderen:
• kortholders og ægtefælle/samlevers børn under 21 år dækkes uanset deres bopæl.
• kortholders og ægtefælle/samlevers børn dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som kortholder uanset alder.
Ved samlever forstås en person, der lever sammen med kortholder under ægteskabslignende forhold, og som i 6 måneder forinden forsikringsbegivenheden har haft samme folkeregisteradresse som kortholderen.

1.1
Forsikringen dækker også, hvis kortholder har Mastercard Guld og bor i udlandet.

1.2
Det er en betingelse for dækningen af medforsikrede, at rejsen foretages i samme transportmiddel som kortholder. Såfremt dette ikke er opfyldt, vil medforsikrede først være omfattet, når disse mødes med kortholder for at tilbringe rejsen sammen. Medforsikrede er dog dækket på udflugter fra rejsemålet af maksimum 48 timers varighed, selvom disse foretages uden forsikringstager.

2.0 Hvad dækker forsikringen?
Rejseulykke Afsnit 4
Sygdom/hjemtransport Afsnit 5
Sygeledsagelse Afsnit 6
Rejseafbrydelse (hjemkaldelse) Afsnit 7
Tilkaldelse Afsnit 8
Flyforsinkelse og –forbindelse Afsnit 9
Flybagageforsinkelse Afsnit 10
Selvrisikodækning på lejet bil, autocamper og båd Afsnit 11
Privat ansvar Afsnit 12
Retshjælp Afsnit 13
Sikkerhedsstillelse Afsnit 14
Overfald Afsnit 15
Afbestilling Afsnit 16

Bemærk at du kan læse om rejseafbrydelse under afsnit 7, fly- og bagageforsinkelse i afsnit 9 og 10, samt afbestilling under afsnit 16 (har du et Mastercard Platinum gælder andre afsnitsnumre. Se betingelserne herunder).

Her er links til de fuldstændige forsikringsbetingelser:

Mastercard Guld

Mastercard Platinum

Anmeldelse af skade
Enhver skade skal anmeldes til:
Forsikringsselskabet Privatsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 København V

Anmeldelsesblanketter kan findes på www.lopimastercard.dk.